Välkommen till Defacto

En revisionsbyrå där du som kund möter och har en nära kontakt direkt med den auktoriserade revisorn.
Du får samtidigt tillgång till Defacto:s professionella nätverk, som vid behov erbjuder den stora byråns möjligheter.

Nyheter

Från och med december blir det möjligt att separat lämna in årsredovisning och revisionsberättelse digitalt till Bolagsverket.   Man hoppas att detta ska förenkla för den enskilda företagaren. Mer info …