Slopad skattefrihet för förmån av hälsosjukvård.

Hälso och sjukvård

I en proposition föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands.

I dagsläget är förmån av privat och hälso-sjukvård samt vård utomlands skattefri.

Om propositionen skulle röstats igenom skulle detta innebära att privat hälso-och sjukvård kommer bli en skattepliktig förmån. Detta medför att den skattemässiga finessen med att löneväxla mot denna förmån kommer att försvinna.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 Juli 2018 och tillämpas på förmåner som tillhandhålls efter den 30 juni 2018.

Så fram till detta datum har man fortfarande möjlighet att lönexäxla mot privat sjukvård.

Men det är hög tid att eventuellt ta beslut om en operation/behandling innan reglerna ändras från halvårskiftet.

För mer information eller rådgivning inom detta kontakta oss på Defacto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *