Nya regler 2019

Nytt år innebär nya regler.

Nedan sammanfattar vi några av regelförändringarna för 2019

 

 Arbetsgivardeklaration på individnivå

En stor förändring 2019 är att arbetsgivaren inte ska redovisa lön, sociala avgifter och skatteavdrag i totalbelopp för samtliga anställda utan på individnivå till Skatteverket.

Med de nya reglerna gäller det att man håller koll på uppgifter där det framgår vem som fått ersättning, förmåner och för vem utbetalaren gjort skatteavdrag.

För den anställde kommer det bli enklare att kontrollera sina egna uppgifter och för Skatteverket blir det enklare att komma åt svartarbete och förutsättningarna att hitta oredovisade inkomster ökar.

 

Sänkt Bolagsskatt

Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6% från 2021.

För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4%. Därefter sänks den till 20,6%.

 

Höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt på arbetsinkomster

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs 2019 och blir 42000kr istället för 40600kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *