Digital inlämning av årsredovisningen

Från och med december blir det möjligt att separat lämna in årsredovisning och revisionsberättelse digitalt till Bolagsverket.

 

Man hoppas att detta ska förenkla för den enskilda företagaren.

Mer info går att läsa här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *