• Bolagsverket - här finns blanketter för nyregistrering, ändring av uppgifter, information om företag samt kurser och seminarier för företagare.
  • Skatteverket - här hittar du allt från blanketter till svar på frågor.
  • BFN - Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.
  • Alla bolag - Företagsinformation om Sveriges alla bolag.
  • FAR - är föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister inom revisions- och redovisningsbranschen.
  • PRV - Patent och registreringsverket ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Genom dem kan du också bl.a skaffa utgivningsbevis för tidskrifter.
  • Bas - inte bara en kontoplan.

Att värna om en Hållbar miljö ligger oss varmt om hjärtat.