Affärsidé

Revision och ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder små och medelstora företag revision och ekonomisk rådgivning, där personlig service i form av kvalitet och tillgänglighet står i fokus. Detta uppnår vi genom kvalificerade revisorer, goda kundkontakter, effektiva arbetsmetoder och IT-stöd samt ett brett nätverk av specialister.

Proaktivt

Vi vill arbeta förebyggande genom att ha en löpande kommunikation med dig som kund, för att kunna ge värdefulla råd samt fånga upp eventuella problemställningar, på ett tidigt stadium.

Kontinuitet

Genom en nära kontakt med den auktoriserade revisorn skapar vi en kontinuitet i våra kundrelationer och du slipper därmed ständiga byten av kontaktpersoner.

Vi är också företagare

Och har därför erfarenhet av att själva starta och driva företag, vilket ger oss ökad förståelse för våra kunders verklighet.

Kunder

Merparten av våra kunder är små och medelstora företag inom Stockholmsregionen. Kunderna kännetecknas av att ägarna oftast arbetar aktivt i företaget. De har en verksamhet som sträcker sig över de flesta typer av branscher. I vår kundkrets finns även en del föreningar och stiftelser.Nätverk

Vi har under våra verksamma år byggt upp ett brett nätverk av specialister inom t.ex. skatt, försäkring, IT, bolagsbildning och juridik. Vid behov har vi också tillgång till internationella kontakter inom både revision, redovisning, juridik och skattefrågor. Vi kan därför bistå er på samma sätt som en större byrå.

Historik

Revisionsfirman Defacto grundades 1994 av fyra revisorer med lång erfarenhet från branschen och med bakgrund från större revisionsbyråer. Vår gemensamma syn har alltid varit att ge kunden en bra service och stöd i sin verksamhet samt att ge kunden en nära kontakt direkt med den auktoriserade revisorn.Hållbar miljö

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt. Defacto har en miljöpolicy och verkar för ett aktivt miljöarbete.