Eva Ringdahl

Auktoriserad revisor/Partner Diplomerad MER-revisor (MiljöEngagerade Revisorer) Medlem i FAR 

Eva var med och startade Revisionsfirman Defacto 1994, idag jobbar hon främst med små och medelstora företag. Hon är civilekonom med inriktning på redovisning och beskattning, hon har flerårig erfarenhet inom redovisnings- och revisionsbranschen från medelstora byråer. Auktoriserad revisor blev hon 1988. Hon är road av skatte- och redovisningsfrågor.  Eva sitter även med i FARs specialgrupp för skatt, som utarbetar svar på remisser rörande nya skatteförslag.

Telefon: 070-493 06 63
E-post: eva@defacto-rev.seBirgitta Woll Thunqvist

Auktoriserad revisor/Partner Diplomerad MER-revisor (MiljöEngagerade Revisorer) Medlem i FAR

Birgitta har varit verksam revisor sedan 1986, auktoriserad revisor blev hon 1992 och har en civilekonomutbildning i grunden. Hon har arbetat i såväl större som mindre revisionsbyråer. Förutom revision av aktiebolag, både ägarledda små och medelstora företag samt utländskt ägda dotterbolag, har Birgitta även uppdrag inom kyrkliga församlingar, stiftelser och ideella föreningar. Hon har erfarenhet av ideella föreningar som bedriver insamlingsverksamhet och innehar så kallat 90-konto.

Telefon: 070-772 59 87 
E-post: birgitta@defacto-rev.se